Notification

  • MMM/MFM/MHRDM(3rd Year)(Sem-II)Regular & ATKT Online Examination Form Filling Notice-Nov 2017.
  • B.Sc.IT/B.M.S/B.A.F/B.B.I/B.F.M/B.M.M Semester I Online ERP Examination Form Filling Notice-Oct 2017.
  • B.Sc.IT/B.M.S/B.A.F/B.B.I/B.F.M/B.M.M Semester III Online ERP Examination Form Filling Notice-Oct 2017.
  • B.M.S/B.A.F/B.B.I/B.F.M Semester III ATKT Examination Time Table-Oct 2017